Labattoir
Français

Langues

  Plus

  Autres filtres

  quizz, chasse au trésor…

  Durée : max 8 heures

  Durée : Toutes

  Longueur : max 6km

  Longueur : Toutes

  https://guidigo.blob.core.windows.net/studio-tour-publish/tourthumb106a6335-7026-4b87-b607-1f8a5f45498ecover-428px.jpeg?sv=2015-12-11&sr=c&sig=l9IrvNLrVLGjR%2FVViPfz46BKq%2FqKLeLGEguUMush2lM%3D&se=2020-02-22T21%3A50%3A33Z&sp=r Le Rocher de Dzaoudzi - français Cet audioguide, disponible en quatre langues (français-shimahorais-kibushi-anglais) a été développé dans le cadre de la résidence de l’artiste multimédia Christine Coulange/Sisygambis avec la Directio...
  i

  Gratuit

  Cet audioguide, disponible en quatre langues (français-shimahorais-kibushi-anglais) a été développé dans le cadre de la résidence de l’artiste multimédia Christine Coulange/Sisygam...

  Labattoir, Mayotte

  https://guidigo.blob.core.windows.net/studio-tour-publish/tourthumbdd06a9ef-dd4f-4ec3-bd85-5fcfe5d35227cover-428px.jpeg?sv=2015-12-11&sr=c&sig=l9IrvNLrVLGjR%2FVViPfz46BKq%2FqKLeLGEguUMush2lM%3D&se=2020-02-22T21%3A50%3A33Z&sp=r Ndzaudze - Shimaore Shiyeleha-ha-ji yini, yavhingi luha nne (shifarantsa, shimaore, shiɓushi, shingereza), yifanyishiha ha ndzia za makazi ya hazi yavhawa mutrungizi ha zombo za leo Christine Coulange wa djumba la Sisyga...
  i

  Gratuit

  Shiyeleha-ha-ji yini, yavhingi luha nne (shifarantsa, shimaore, shiɓushi, shingereza), yifanyishiha ha ndzia za makazi ya hazi yavhawa mutrungizi ha zombo za leo Christine Coulange...

  Labattoir, Mayotte

  https://guidigo.blob.core.windows.net/studio-tour-publish/tourthumb16b490ae-fe6c-40fb-a112-476a92678c8ecover-428px.jpeg?sv=2015-12-11&sr=c&sig=l9IrvNLrVLGjR%2FVViPfz46BKq%2FqKLeLGEguUMush2lM%3D&se=2020-02-22T21%3A50%3A33Z&sp=r Vatu ni Ndzaudze - kibushi Asa ni fitandrinyesinyi fehu tihi ahazu ani vulaŋa efatra (kifarantsa-kimaore-kibushi-kingereza) natowu aniasa ni fandzarisaŋa ani mahala yasani yini mukutrunga, ani fikurumiaŋa lamashini mampizaha ka...
  i

  Gratuit

  Asa ni fitandrinyesinyi fehu tihi ahazu ani vulaŋa efatra (kifarantsa-kimaore-kibushi-kingereza) natowu aniasa ni fandzarisaŋa ani mahala yasani yini mukutrunga, ani fikurumiaŋa la...

  Labattoir, Mayotte

  En cours…